Последни полети за 2023-та, 30 декември летателна площадка с.Московец
https://www.youtube.com/watch?v=Jvcr2frEP8Q