На 13 и 14 декември (събота и неделя) ще се събираме в Габрово, както обикновено. Който желае да идва да ми пише на лични или да звъни.