Регистрация

Регистриране в МОДЕЛИСТ BG - Общност на моделистите в България

Необходима информация

Моля въведете името, с което ще влизате във форума, и с което ще се идентифицирате пред другите посетители.

Моля въведете парола за вашия потребителски акаунт.

Моля въведете валиден E-Mail адрес. На този адрес ще ви бъде изпратено електронно съобщение с линк, през който ще можете да активирате акаунта.

През коя година е създадена българската държава?

Допълнителна информация

Всички таймщампове във форума могат да се показват коректно съобразно вашата часова зона. Изберете правилната зона и укажете каква корекция искате - за лятното или зимното часово време или за автоматична смяна.

Получаване на Email...

От време на време Администраторите и/или потребителите могат да използват форума, за да ви изпратят чрез него Email с предупреждение или съобщение. Отбележете от коя група искате да получавате Email-и и от коя - не.

Въведете на кирилица града или селото, в което живеете. Моля използвайте следния стил:
гр. Габрово
с. Лесичери, общ. В. Търново
кв. Лозенец, гр. София
Ако живеете в друга държава, въведете града и държавата в следния стил:
New York, USA
При друга държава е допустимо използването на латински букви.

Правила на Форума

За да се регистрирате, първо трябва да прочетете правилата по-долу и да се съгласите с тях.

Регистрацията в този форум е свободна! След като се регистрирате, трябва да спазвате правилата по-долу. Ако сте съгласни с тях, моля потвърдете с поставянето на отметка в чекбокса "Аз прочетох правилата"

Ако искате да прекратите процедурата по вашето регистриране, чукнете ТУК за връщане в началната страница на форума.

Правила на форума

Забранява се:

1. Да се обиждат други участници в този форум или в който и да било друг форум в България. В това число влизат и намеци или крайни квалификации към посетители, модератори или администратори, както и към външни хора.
2. Да се използват нецензурни думи.
3. Да се извършва регистрация с няколко различни потребителски имена (никове).
4. Да се разпространява лъжлива (или неподкрепена с факти) информация.
5. Да се извършва разделение на база образование, пол, раса и вероизповеданиие, както и всички квалификации, свързани с тях.
6. Да се публикуват линкове към сайтове с порно съдържание, терористични сайтове, сайтове за продажба на наркотици или други забранени от закона стоки.
7. Да се обсъждат действията на Администратора или Модераторите в публичното пространство. До изясняване на въпросите, свързани с действията на Администратора или Модераторите, да се използуват лични съобщения.


Препоръчва се:
1. Писане на кирилица.
2. Проверка на текстовете за правописни грешки.
3. Дискусиите да се водят в дух на разбирателство и взаимно уважение.
4. Да се води дискусия само по спецификата на дадената тема. Ако това е невъзможно, да се създава нова тема.


Права на Администратора:
1. Администратора на форума има право еднолично да преценява дали даден постинг нарушава дадено правило или не.
2. Администратора на форума има право да извършва частична редакция на постингите на други участници на форума, ако в тях не са спазени горните правила.
3. Администратора на форума има право директно да изтрива постинги на други участници във форума, ако в тях има грубо нарушение на правилата на форума.
4. Администратора има право да добавя, променя или премахва правила на форума.
5. Администратора има право да разрешава/забранява достъпа до форума на конкретни потребители и/или техните IP адреси.

Информационен Бюлетин
1. Чрез съгласието с общите условия, Вие декларирате, че сте съгласни да се включите в информационният бюлетин на Modelist.bg.
2. Всеки потребител може незабавно да се отпише от информационният бюлетин, като натисне върху препратката "Unsubscribe".